JetCredit



JETCREDIT e доказано бърз и достъпен потребителски кредит за закупуване на стоки, продукт на БНП Париба Лични Финанси...

Образец на "Договор за потребителски кредит"

Образец на "Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски креди, издаване и ползване на кредитна карта"



TBI credit


"Старгаз" - Ведраре, предлага БЕЗЛИХВЕН ЛИЗИНГ за закупуване на газoв инжекцион

Лизингът важи за следните Общини:

Карлово, Сопот, Златица, Пирдоп, Антон, Мъглиж, Казанлък, Калояново, Марица, Пловдив, Асеновград.
За други Общини моля, свържете с нас.
Условия: 60% от сумата се заплаща при сключване на сделката, остатъка се плаща за срок от 3 - 4 месеца. Може и по банков път.


ИСКАТЕ ЛИ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ?


-Ти Би Ай Кредит ЕАД отпуска целево средства за закупуването на избрани от клиента потребителски стоки.
-Покупката може да бъде осъществена в търговски обект , сключил договор за представителство с “Ти Би Ай Кредит” ЕАД.
-Средствата за одобрените кандидати се превеждат директно по сметката на търговския представител.
-Клиентът получава стоките веднага.
-Погасяване - чрез вноски към Ти Би Ай Кредит ЕАД.

Условия при кандидатстване за кредит! Могат да кандидатстват:

- физически лица - пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци с регулярни доходи юредически лица

Как да получа кредит?

Само с данни от личната карта и - Подписано "Искане-декларация" за потребителски кредит

Център за обслужване на клиенти:
0700 18 800
0700 17 571
/на цената на един разговор за абонати на БТК/